HOTLINE
0916986138 - 0911736568
Giới thiệu > Tiêu chí chất lượng

TIÊU CHÍ VỀ CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA

 

Sản phẩm của công ty đã đáp ứng các quy định của nhà nước về quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa (đã đăng ký sản xuất, công bố chất lượng sản phẩm theo đúng quy định, số của các văn bản này, cơ quan cấp…)

 

Nhà máy sản xuất và sản phẩm được đánh giá theo tiêu chuẩn HACCP và FSSC 22000

 

Giấy chứng nhận đạt chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm (đối với ngành thực phẩm) số 5320/2020/ BQLATTP-HCM

 

 

Các chứng nhận khác:

 

Hàng VNCLC từ 2012- 2020

 

 

Hàng VNCLC Tiêu chuẩn hội nhập 2020