HOTLINE
(084) 028 38105182 - 0911736568
(084) 028 37130951 - 0916986138
Giới thiệu > Tiêu chí nhãn hiệu

TIÊU CHÍ VỀ NHÃN HIỆU HÀNG HÓA

 

Doanh nghiệp đã đăng ký sở hữu trí tuệ, nhãn hiệu hàng hóa (giấy chứng nhận sở hữu trí tuệ, nhãn hiệu, logo, số của các văn bản này, cơ quan cấp…)

- Giấy chứng nhận Đăng kí Nhãn hiệu hàng hóa số 264349 Cục Sở Hữu Trí Tuệ


Doanh nghiệp cam kết không có tranh chấp về sở hữu trí tuệ, nhãn hiệu hàng hóa đối với sản phẩm, doanh nghiệp khác trên thị trường.

 

- Thương hiệu đã được đăng kí độc quyền toàn cầu WIPO số 1263697: